Prohlášení o přístupnosti

Systém Akris je navržen tak, aby splňoval pravidla přístupného webu v souladu s metodickými pokyny k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením. Aplikace splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky s následujícími poznámkami a omezením platnosti (dle pravidla 33):

Texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami.

Informace prezentované v jiných formátech

V rámci systému Akris jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě, a to zejména proto, že buď obsahují typografické prvky a formátování, které formát HTML nepod-poruje, nebo jsou příliš velké a rozsáhlé a je tedy vhodné jejich stažení.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

Podporované prohlížeče

Vzhledem k množství webových prohlížečů nelze garantovat plnou podporu na každém z nich. Testování aplikace aktuálně probíhá na následujících verzích prohlížečů: