Realizace akreditovaných kurzů distanční formou on-line v době vládních opatření z důvodu nouzového stavu v České republice

8. 4. 2020

 

Vážení vzdělavatelé, sdělujeme, že Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě došlých žádostí vzdělavatelů rozhodlo, že zajišťování vzdělávacích kurzů v rámci vzdělávacích programů akreditovaných podle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, distanční formou on-line je možné za těchto podmínek:

  1. a) držitel platného rozhodnutí o udělení akreditace vzdělávacího programu oznámí tuto skutečnost Ministerstvu práce a sociálních věcí s uvedením názvu programu, čísla jednacího rozhodnutí o udělení akreditace a období, ve kterém budou kurzy realizovány na e-mail miluse.lustykova@mpsv.cz  a lenka.peskova@mpsv.cz,
  2. b) změna formy výuky nesmí být realizována formou samostudia doporučených textů, vždy musí být zpracováno konkrétní LMS prostředí, webinář nebo videokonference,
  3. c) formu LMS prostředí,  webináře nebo videokonference lze realizovat v souvislé délce maximálně 90 minut nejvýše ve dvou těchto blocích za den. Bloky je nezbytné oddělit přestávkou v délce alespoň 1 hodiny,
  4. d) vzdělávací organizace umožní vstupy do aplikace podle písm. b), aby oprávněné úřední osoby Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Miluše Lustyková a Mgr. Lenka Pešková mohly být případně on-line výuce přítomny,
  5. e) přístup pro výuku distanční formou musí být zajištěn z webového prohlížeče bez nutnosti instalace klientského softwaru,
  6. f) záznam z výuky realizované distanční formou musí být uchován,
  7. g) touto formou nelze realizovat kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách a vzdělávací programy dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v  sociálních službách obsahující praktický nácvik dovedností,
  8. h) toto opatření je platné po dobu platnosti opatření přijatých v souvislosti s vyhlášení nouzového stavu.

 Prioritou je zpřístupnit vzdělávání s takovým tematickým obsahem, který pomůže sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách zvládat současnou krizovou situaci. Váš tým MPSV