Informace ke kontrole vzdělávacího programu - časový rozsah

8. 7. 2024

Vážení vzdělavatelé,

na základě zjištění z kontrol Vám sdělujeme, že při realizaci kurzů je nutné dodržovat časový rozsah vzdělávacího programu uvedený v rozhodnutí o udělení akreditace.

Upozorňujeme, že v případě nedodržení časového rozsahu vzdělávacího programu, může být akreditace odejmuta dle § 117d zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

S pozdravem

Sekretariát Akreditační komise