Informace k podávaným žádostem o akreditaci

8. 7. 2024

Vážení vzdělavatelé, 

vzhledem k narůstajícímu počtu žádostí o akreditaci s chybami v přílohách žádostí a profilech lektorů Vás před odesláním žádostí prostřednictvím IS AKRIS žádáme o důslednou kontrolu:  

Zároveň upozorňujeme, že v případě zjištěných nedostatků v žádosti nebo jejích přílohách, bude do datové schránky Vzdělavatele zasláno usnesení o přerušení řízení s výzvou a podrobnostmi k opravě. Text tohoto usnesení je směrodatný, poznámky v políčkách uvolněných k opravě v IS AKRIS jsou pouze informativní.    

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme krásný čas dovolených. 

Sekretariát Akreditační komise MPSV.