Kombinovaná forma vzdělávacího programu

14. 5. 2024

Vážení vzdělavatelé, 

vzhledem k nejasnostem, které se objevují v žádostech o akreditaci v případech kombinované formy vzdělávacího programu, jsou níže objasněny varianty.

Kombinovaná forma vzdělávacího programu se používá v případech, kdy:

 

 

 

 

Poznámka:

V případě, že je v žádosti o akreditaci uvedena kombinovaná forma vzdělávacího programu, bude tato forma (kombinovaná) uvedena i ve vzoru Osvědčení.