Informace k podávání žádostí VZPR a RLT od 18. 3. 2024 do 25. 3. 2024

12. 3. 2024

Vážení vzdělavatelé,

Informační systém AKRIS je již zprovozněn do té míry, aby bylo možné podat žádosti o akreditaci vzdělávacích programů a rozšíření lektorského týmu v 96. kole akreditačního řízení.

Řádný termín pro podávání žádostí od 18. 3. 2024 bude prodloužen až do pondělí 25. 3. 2024 včetně.

Systém bohužel neumožňuje používat šablony předchozích žádostí a žádostí připravených před obnovením funkčnosti systému (před 8. 3. 2024). V těchto dříve připravených žádostech a šablonách nelze zobrazovat, měnit a mazat přílohy.

Při podání žádosti o akreditaci je tedy nutné vytvořit zcela novou žádost a údaje do ní případně zkopírovat ze souběžně otevřené původní připravené žádosti, popřípadě šablony.

Přílohy je možné otevřít pouze u nově vytvořené žádosti. Před odesláním žádosti zkontrolujte, zda je možné všechny přílohy zobrazit.

Doporučujeme vyhradit si na přípravu žádosti dostatek času, neboť při vytváření žádostí je nutné znovu požádat lektorský tým o potvrzení výuky (i přesto, že v původní připravené žádosti byl již lektorský tým potvrzen).

Pokud byl již uhrazen správní poplatek za žádost pod původním variabilním symbolem (VS), lze přiložit k nové žádosti potvrzení o platbě s tímto původním VS.

Výše uvedené se týká žádostí o akreditaci vzdělávacích programů, při podání žádosti o rozšíření lektorského týmu je postup stejný jako dříve, jelikož tato žádost neobsahuje žádné přílohy, které by nebylo možné zobrazit, pouze se vytváří lektorský tým. 

MPSV se omlouvá za výše uvedené omezení a komplikace při vytváření žádostí. K tomuto operativnímu řešení bylo přistoupeno z důvodu, aby se zamezilo dalším prodlevám v akreditačních řízeních a tato nemusela být znovu až do odvolání zrušena.

Sekretariát AK MPSV