Akreditační řízení v roce 2024 - aktuální stav a harmonogram

8. 3. 2024

 

Vážení vzdělavatelé,

vzhledem k přetrvávajícím problémům s IS AKRIS nebylo bohužel možné realizovat 96. kolo akreditačního řízení v předem stanoveném a ani náhradním termínu.

V případě předpokládaného obnovení plné funkčnosti informačního systému AKRIS začátkem března 2024, bude akreditační řízení v roce 2024 organizováno následovně:

Budou posunuta jednotlivá kola akreditačních řízení a upraven harmonogram na 2. pololetí roku 2024 tak, aby byl dodržen Příkaz ministra 18/2023, konkrétně část Jednací řád Akreditační komise.

Nejbližší podávání žádostí o akreditaci vzdělávacích programů a rozšíření lektorského týmu (96. kolo) proběhne tedy v termínu původně plánovaného 97. kola, a to konkrétně od 18. 3. 2024 do 22. 3. 2024. Jednání Akreditační komise k těmto žádostem proběhne dne 25. 4. 2024.

Následně bude do letních měsíců vloženo mimořádné další kolo a dojde k posunu 99. a 100. kola jednání Akreditační komise.

Celý upravený harmonogram akreditačních řízení na rok 2024 naleznete v příloze této Aktuality a rovněž v IS AKRIS v Dokumentech ke stažení.

Vzhledem k předpokládanému zvýšenému počtu žádostí podávaných od 18. 3. 2024 žádáme vzdělávací zařízení o důslednou kontrolu formálních i obsahových náležitostí žádostí tak, aby odpovídaly požadavkům na další vzdělávání účastníků podle ustanovení § 111 odst. 2 písm. b) a § 117 a) až e) zákona o sociálních službách.

Dále prosíme vzdělávací zařízení o důslednou kontrolu vzoru vydávaného osvědčení, aby skutečně obsahoval všechny náležitosti požadované § 117a odst. 3 zákona o sociálních službách a kontrolu profilu lektorů, neboť mezi nejčastější nedostatky patří nedodržení náležitostí na vzoru osvědčení a nedoložení vzdělání lektorů, konkrétně přílohy k VŠ diplomu, bez které je diplom neplatný.

Snahou ministerstva bude co nejvíce zkrátit procesní lhůty a zajistit co nejrychlejší zpracování všech žádostí, nicméně v případech, kdy žádost nesplňuje formální či jiné náležitosti, prodlužuje se zbytečně celé řízení o akreditaci.