Detail

ISNA-MSE z.s.
Snoezelen - MSE v praxi - rozšiřující pojetí interaktivního multismyslového konceptu
A2019/0059-SP/PC
28. 3. 2019
-
28. 3. 2023
Prezenční
Další profesní vzdělávání – rozšiřující
jiné – uveďte: empatie, kreativita, motivace, technická zdatnost
SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství
PSS - sociální prevence
PSS - sociální péče
PSS - sociální poradenství
Jedná se o dvoudenní zážitkový kurz, který navazuje na kurz Snoezelen v teorii a praxi - základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu. V prvním dnu se účastníci dozvědí konkrétní postupy práce ve Snoezelenu, inspiraci ze zahraničí pro metodiku práce ve Snoezelenu, hlavní kritéria jednotlivých metod apod. Druhý školící den nabídne účastníkům odpovědí na otázky ohledně vybavení Snoezelen místnosti v souvislosti s diagnózami uživatelů / klientů, jak konkrétně postupovat při práci ve Snoezelenu v kontextu profese terapeuta (průvodce), jaké volit materiály, barvy v souvislosti s režií hodiny. Dále budou prakticky předvedeny příklady terapeutických hodin ve Snoezelenu.
terénní
pobytová
ambulantní
sociální prevence
sociální péče
20
Měkké dovednosti
Přímá práce s klientem - metody v praxi
komunikační dovednosti
týmová, mezioborová a multikulturní spolupráce
zvládání stresu a syndrom vyhoření
sebeřízení, motivace a etika
individuální plánování
terapeutické a resocializační metody
preventivní aktivity
volnočasové, podpůrné a rozvojové aktivity
specifika práce s konkrétní cílovou skupinou
osoby s převažujícím tělesným postižením
osoby s převažujícím mentálním postižením
osoby s převažujícím smyslovým postižením
osoby s kombinovaným postižením
senioři v pobytových a ambulantních zařízeních
aktivní senioři a senioři využívající terénní služby
rodiny ohrožené chudobou, sociálním vyloučením, obyvatelé vyloučených lokalit
ohrožené rodiny s dětmi
paliativní a hospicová péče
osoby v sociální krizi (osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti atd.)
osoby ohrožené závislostmi a osoby propuštěné z ochranné léčby
děti ohrožené sociálním vyloučením
pěstounská péče
migranti
raná péče
16