Detail

Mgr. Jana Záchová
Mediační techniky v praxi pomáhajících profesí
A2018/0522-SP/VP
20. 7. 2018
-
20. 7. 2022
Prezenční
Další profesní vzdělávání – základní
Kurz volně navazuje na "Úvod do mediace v pomáhajících profesích" - absolvování není podmínkou pro možnost účastnit se
SP - sociální poradenství
pracovník v manažerské, řídicí funkcí
Šestnáctihodinový kurz je zaměřen na zvýšení mediačních kompetencí pomáhajících pracovníků, díky nimž budou schopni své klienty efektivně provést konfliktem a zároveň budou lépe zacházet s konfliktní situací ve vztahu pracovník-klient. Kurz je zaměřen na představení mediace jako neformálního a dobrovolného procesu, při kterém mediátor, tzn. nestranná třetí osoba, usnadňuje řešení sporů podporou vzájemné komunikace účastníků a zároveň nerozhoduje o podobě případně přijatého řešení. Zároveň a především je kurz zaměřen na praktické seznámení účastníků s konkrétními mediačními technikami (z facilitativní i transformativní mediace), které mohou při své práci s klienty využívat také posluchači. Kurz je určen pracovníkům pomáhajících profesí, zejména pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Účastníci si budou moci probírané téma osvojit v zážitkových a nácvikových cvičeních, modelových situacích, videotréninku a rozebíráním kazuistik. Závěr kurzu bude zaměřen na předání praktických zkušeností lektorů z realizace rodinných mediací a dotazy účastníků.
terénní
pobytová
ambulantní
sociální poradenství
20
Měkké dovednosti
Přímá práce s klientem - metody v praxi
komunikační dovednosti
týmová, mezioborová a multikulturní spolupráce
zvládání stresu a syndrom vyhoření
jiné téma (měkké dovednosti) - zvládání konfliktů a konfliktní komunikace
jiné téma (přímá práce s klientem) - zvládnutí konfliktní komunikace s klientem
rodiny ohrožené chudobou, sociálním vyloučením, obyvatelé vyloučených lokalit
ohrožené rodiny s dětmi
děti ohrožené sociálním vyloučením
pěstounská péče
zaměstnanci sociálních služeb
16