Detail

ESPEDIENTE, z.s.
Zapojování dětí do rozhodovacích procesů - jak se ptát?
A2023/1301-SP/PC/VP
4. 11. 2023
-
4. 11. 2027
Kombinovaná
Další profesní vzdělávání – základní
SP - sociální prevence
SP - sociální poradenství
PSS - sociální prevence
PSS - sociální poradenství
pracovník v manažerské, řídicí funkcí
Právo dítěte vyjádřit se k podstatným věcem, které se ho týkají, je jedním ze základních práv ukotvených v úmluvě o právech dítěte. Co konkrétně toto právo dítěti zaručuje a jak je uplatňováno? Využívají ho příslušné instituce v zájmu dítěte? Jak se dítěte ptát, jak citlivě reagovat, jak se napojit na potřebu dítěte a jak si vytvořit důvěrný vztah s ním? Seminář se zabývá těmito otázkami a nabízí možnosti, jak naplnit hlavní úkole sociálně-právní ochrany dětí, tj. především hájit zájem dítěte. Seminář, který je určen pracovníkům vykonávajícím SPOD, dále sociálním pracovníkům organizací pověřených výkonem SPOD, se zabývá možnostmi a způsoby zjišťování názoru dítěte v širším kontextu, nejen pro účely soudního řízení. Zapojení dětí do rozhodovacích procesů znamená více, než se zeptat dětí na jejich názor. Jde o to naslouchat jim, brát je vážně a převést jejich názory do reality. Zajímat se o jejich potřeby, zájmy, lépe rozpoznat „co tím dítě chtělo říct a naznačit“, budovat důvěrný vztah mezi pracovníkem a dítěte, což je základním předpokladem úspěšné sociální práce s rodinou a také možností včasného zachycení signálů ohrožení vývoje dítěte. Účastníci se během semináře dozvědí o úskalích výpovědi dětí, dále si prakticky osvojí komunikační techniky pro zjišťování názoru, zájmů, potřeb a přání. Seminář je postaven na zkušenostech z praxe zakotvené v teoretických východiscích a legislativních oporách.
pobytová
ambulantní
sociální prevence
sociální poradenství
25
Měkké dovednosti
Přímá práce s klientem - metody v praxi
komunikační dovednosti
terapeutické a resocializační metody
specifika práce s konkrétní cílovou skupinou
jiné téma (přímá práce s klientem) - blaho a zájem dítěte
ohrožené rodiny s dětmi
pěstounská péče
8