Detail

Multikulturní centrum Praha, z.s.
Základní interkulturní trénink - práce s nově příchozími z Ukrajiny
A2023/0590-SP/PC/PP/VP
26. 5. 2023
-
26. 5. 2027
Prezenční
Další profesní vzdělávání – základní
SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství
PSS - sociální prevence
PSS - sociální péče
PSS - sociální poradenství
neformální pečovatel
pracovník v manažerské, řídicí funkcí
Vzdělávací program slouží jako uvedení sociálních pracovníků do tématu interkulturního soužití se zvláštním zřetelem na nově příchozí z Ukrajiny. Slouží jako nástroj k porozumění kulturním rozdílům a pomáhá tak předcházet konfliktům a nedorozuměním. Jeho součástí jsou reálie o geografii a historii Ukrajiny, ale pouze v té míře, aby sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách pomohly pochopit způsoby, jakými odlišná kulturní a socioekonomická realita ovlivňuje každodenní život a může se projevit v interakci s klienty sociálních služeb a sociálního poradenství. Pozornost je věnována zásadám správné komunikace s cizinci, včetně praktického nácviku a upozornění na nejčastější chyby. Těžiště školení spočívá v seznámení se specifickými situacemi, které jsou nově příchozími z Ukrajiny spojeny (aspekty jako nucená migrace, sociální práce v diaspoře cizinců, rozdíly v důvěře v úřady, ale i prevence potenciálně sociálně patologických jevů - např. role zprostředkovatelů, nelegální zaměstnávání, problematika pracovních agentur). Zahrnuje i specifika dlouhodobé integrace v situaci po ruské invazi - situace rozdělených rodin, kdy většinu uprchlíků tvoří ženy a děti, velký zájem původní země, aby se její občané vrátili na Ukrajinu, působící jako bariéra v integraci atd. Účastníkům budou také představeny důležité a ověřené zdroje informací, týkající se nově příchozích z Ukrajiny a ve zkratce představena i poslední legislativa (zákony Lex Ukrajina).
terénní
ambulantní
sociální prevence
sociální péče
sociální poradenství
20
Měkké dovednosti
Legislativa
Přímá práce s klientem - metody v praxi
týmová, mezioborová a multikulturní spolupráce
jiné téma (legislativa) - zákony Lex Ukrajina
specifika práce s konkrétní cílovou skupinou
migranti
6