Detail

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Sociální akademie - vzdělávací středisko
-
Úvod do dluhové problematiky
A2020/0879-SP/PC
2. 10. 2020
-
2. 10. 2024
Prezenční
Další profesní vzdělávání – základní
SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství
PSS - sociální prevence
PSS - sociální péče
PSS - sociální poradenství
Cílem kurzu je získat kompetence pro rozpoznání klienta s finančními problémy, rozumět jeho motivaci při řešení a neřešení finanční situace. Účastník kurzu se umí orientovat ve finanční gramotnosti, umí se orientovat ve vymáhacím procesu finančních instutucí a v právní legislativě týkající se této oblasti. Seznámení se základními pojmy - úpadek, exekuce, insolvenční řízení. Možnosti řešení - splátkový kalendář, dohoda s věřiteli, výhody insolvenčního řízení. Účastník zná možné postupy exekučního řízení a umí rozpoznat postižitelné a nepostižitelné příjmy dlužníka.Účastník zná možnosti způsobů řešení zadluženosti klienta.
terénní
pobytová
ambulantní
sociální prevence
sociální péče
sociální poradenství
20
Měkké dovednosti
Legislativa
Přímá práce s klientem - metody v praxi
komunikační dovednosti
právní normy - obecně
individuální plánování
preventivní aktivity
specifika práce s konkrétní cílovou skupinou
osoby s kombinovaným postižením
senioři v pobytových a ambulantních zařízeních
aktivní senioři a senioři využívající terénní služby
rodiny ohrožené chudobou, sociálním vyloučením, obyvatelé vyloučených lokalit
ohrožené rodiny s dětmi
osoby neschopné se bez pomoci uplatnit na trhu práce
osoby v sociální krizi (osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti atd.)
osoby ohrožené závislostmi a osoby propuštěné z ochranné léčby
pěstounská péče
zaměstnanci sociálních služeb
8