Detail

ISNA-MSE z.s.
Snoezelen-MSE terapie v terénu a na lůžku
A2020/1018-SP/PC/PP
24. 11. 2020
-
24. 11. 2024
Prezenční
Další profesní vzdělávání – rozšiřující
SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství
PSS - sociální prevence
PSS - sociální péče
PSS - sociální poradenství
neformální pečovatel
Jedná se o specializační kurz, určený všem zájemcům o Snoezelen filozofii a její implementaci do praxe v terénní službě - pro rodiče pečující o hendikepované děti, seniory v domácím ošetřování, pracovníky rané péče apod. Terapie Snoezelen-MSE v terénní praxi je přínosná všude tam, kde není možné vytvořit statický Snoezelen. Taková péče a přístup má však svá pravidla a zásady, které je třeba brát v úvahu v souladu s filozifií Snoezelen-MSE. Obsah: Zásady práce průvodce a dodržování postupů při Snoezelen-MSE terapii. Kompetence průvodce ve Snoezelen-MSE v přirozeném prostředí uživatele. Filozofie Snoezelen-MSE v základním pojetí - co nemůže průvodce při terapii v přirozeném prostředí uživatele opomenout. Praktická ukázka Snoezelen hodiny v přirozeném prostředí uživatele služby. Videoukázka a diskuze k projekci.
terénní
ambulantní
sociální prevence
sociální péče
15
Měkké dovednosti
Přímá práce s klientem - metody v praxi
komunikační dovednosti
týmová, mezioborová a multikulturní spolupráce
zvládání stresu a syndrom vyhoření
sebeřízení, motivace a etika
individuální plánování
terapeutické a resocializační metody
preventivní aktivity
volnočasové, podpůrné a rozvojové aktivity
specifika práce s konkrétní cílovou skupinou
osoby s převažujícím tělesným postižením
osoby s převažujícím mentálním postižením
osoby s převažujícím smyslovým postižením
osoby s kombinovaným postižením
senioři v pobytových a ambulantních zařízeních
aktivní senioři a senioři využívající terénní služby
paliativní a hospicová péče
děti ohrožené sociálním vyloučením
pěstounská péče
raná péče
7