Detail

ISNA-MSE z.s.
Působení Snoezelen-MSE konceptu na děti s ADHD
A2020/1016-SP/PC
24. 11. 2020
-
24. 11. 2024
Prezenční
Další profesní vzdělávání – rozšiřující
SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství
PSS - sociální prevence
PSS - sociální péče
PSS - sociální poradenství
Jedná se o specializační kurz, určený pro všechny, kteří chtějí pracovat s konceptem Snoezelen-MSE a osvojili si základy filozofie konceptu, metody práce apod. (získané v kurzech Snoezelen v teorii a praxi - základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu, Metodický kurz - Úvod do strukturovaných hodin v konceptu Snoezelen-MSE a Snoezelen v praxi - rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu), tedy pro pracovníky přímé obslužné péče, aktivizační pracovníky, sociální pracovníky v zařízeních i terénních sociálních službách, ale i pracovníky z oblasti speciálního školství a zdravotnictví zaměřený na práci s dětmi s poruchou ADHD.
terénní
pobytová
ambulantní
sociální prevence
sociální péče
15
Měkké dovednosti
Přímá práce s klientem - metody v praxi
komunikační dovednosti
týmová, mezioborová a multikulturní spolupráce
terapeutické a resocializační metody
preventivní aktivity
volnočasové, podpůrné a rozvojové aktivity
specifika práce s konkrétní cílovou skupinou
osoby s převažujícím mentálním postižením
osoby s převažujícím smyslovým postižením
paliativní a hospicová péče
děti ohrožené sociálním vyloučením
pěstounská péče
7