Detail

ISNA-MSE z.s.
Snoezelen - MSE v rámci terapeutické úrovně péče
A2020/1015-SP/PC
24. 11. 2020
-
24. 11. 2024
Prezenční
Další profesní vzdělávání – základní
empatie, kreativita, motivace, technická zdatnost
SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství
PSS - sociální prevence
PSS - sociální péče
PSS - sociální poradenství
Moderní vědecký koncept pro vzdělávací kurzy - terapeutické přístupy a techniky práce s dětmi se zdravotním znevýhodněním včetně PAS zaměřené na optimální rozvoj v podnětném prostředí pro multisenzorickou stimulaci nebo smyslovou terapii je mezinárodně certifikovaná terapeutická metoda SNOEZELEN-MSE. Jedná se o specializační kurz s pojetím moderního interaktivního multismyslového konceptu za použití specifických pomůcek a s využitím pro decentralizovanou péči o dětské klienty v krátkodobém i dlouhodobém horizontu se zaměřením na terapeutickou úroveň péče.
terénní
pobytová
ambulantní
sociální prevence
sociální péče
15
Měkké dovednosti
Přímá práce s klientem - metody v praxi
komunikační dovednosti
týmová, mezioborová a multikulturní spolupráce
zvládání stresu a syndrom vyhoření
sebeřízení, motivace a etika
nástroje seberozvoje (např. time-management)
individuální plánování
terapeutické a resocializační metody
preventivní aktivity
volnočasové, podpůrné a rozvojové aktivity
specifika práce s konkrétní cílovou skupinou
osoby s převažujícím tělesným postižením
osoby s převažujícím mentálním postižením
osoby s převažujícím smyslovým postižením
osoby s kombinovaným postižením
senioři v pobytových a ambulantních zařízeních
aktivní senioři a senioři využívající terénní služby
rodiny ohrožené chudobou, sociálním vyloučením, obyvatelé vyloučených lokalit
ohrožené rodiny s dětmi
paliativní a hospicová péče
osoby v sociální krizi (osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti atd.)
osoby ohrožené závislostmi a osoby propuštěné z ochranné léčby
děti ohrožené sociálním vyloučením
pěstounská péče
54