Detail

Spolek PRIDE-CZ
MiniPRIDE - týmová spolupráce
A2020/0807-SP/VP
6. 10. 2020
-
6. 10. 2024
Prezenční
Další profesní vzdělávání – základní
SP - sociální prevence
SP - sociální poradenství
pracovník v manažerské, řídicí funkcí
Kurz nabízí účastníkům základní vhled do systému 14 kroků, i do odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči. Během 2,5 dne se především zaměřuje na týmovou spolupráci kolem ohroženého dítěte v systému SPOD, účastníci si budou moci vyzkoušet některé aktivity z odborných příprav PRIDE. Kurz je určen pro sociální pracovníky služeb sociální prevence či sociálního poradenství pracující s cílovou skupinou ohrožených dětí a jejich rodinami, sociální pracovníky OSPOD, pracovníky organizací pověřených k výkonu SPOD a vedoucí pracovníky těchto organizaci s cílem poznat více odbornou přípravu v modelu PRIDE.
terénní
ambulantní
sociální prevence
sociální poradenství
20
Měkké dovednosti
Legislativa
Přímá práce s klientem - metody v praxi
týmová, mezioborová a multikulturní spolupráce
zákon o sociálně-právní ochraně dětí
terapeutické a resocializační metody
specifika práce s konkrétní cílovou skupinou
rodiny ohrožené chudobou, sociálním vyloučením, obyvatelé vyloučených lokalit
ohrožené rodiny s dětmi
děti ohrožené sociálním vyloučením
pěstounská péče
20