Detail

Vaše dohoda, z.s.
-
Úvod do základních kompetencí pro práci s obětmi trestných činů
A2019/1411-SP
6. 1. 2020
-
6. 1. 2024
Prezenční
Další profesní vzdělávání – základní
SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství
Kurz je koncipován pro posluchače z pomáhajících profesí. Primárně pak pro sociální pracovníky, kteří se při výkonu své práce mohou potkávat s obětmi trestných činů (TČ), zejména se zvlášť zranitelnými obětmi (dle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, dále jen zákon o obětech). Například pracovníci OSPOD, sociální péče, sociální pracovníci v domovech pro seniory, a další. Potřebují mít základní informace k tomu, aby oběti mohli zprostředkovat pomoc a podporu, včetně kontaktů na specializovaná poradenská pracoviště v místě svého působení. Moduly v programu obsažené umožní účastníkům základní vhled do zákona o obětech (základní práva obětí TČ), porozumění průběhu (ose) trestního řízení, včetně seznámení se základními úlohami orgánů činných v trestním řízení (OČTŘ). Frekventanti budou seznámeni s institucionálními základy péče o oběti trestných činů, se základními pilíři poradenské práce. Pozornost bude věnována rozšířeným právům zvlášť zranitelných obětí (děti, senioři, oběti násilných TČ, a další, dle zákona). Všechny moduly budou orientovány tak, aby frekventanti kurzu dokázali prakticky pomoci obětem TČ se základní orientací v náročné životní situaci a se zprostředkováním návazné odborné pomoci. V případě potřebnosti tohoto typu vzdělávání vycházíme z praxe poradců pro oběti trestných činů PMS ČR (blíže viz Lektorský tým, Mgr. Tomáš Zmija je poradcem pro oběti TČ působícím pod PMS).
terénní
pobytová
ambulantní
sociální prevence
sociální péče
sociální poradenství
12
Legislativa
Přímá práce s klientem - metody v praxi
jiné téma (legislativa) - zákon o obětech trestných činů
jiné téma (přímá práce s klientem) - poradenství pro oběti trestných činů
osoby s kombinovaným postižením
aktivní senioři a senioři využívající terénní služby
ohrožené rodiny s dětmi
osoby v sociální krizi (osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti atd.)
8