Detail

OZP Akademie z.ú.
Specifika přístupu k osobám s tělesným postižením
A2019/1340-SP/PC/PP/VP
26. 2. 2020
-
26. 2. 2024
Prezenční
Další profesní vzdělávání – základní
SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství
PSS - sociální prevence
PSS - sociální péče
PSS - sociální poradenství
neformální pečovatel
pracovník v manažerské, řídicí funkcí
Kurz "Specifika přístupu k osobám s tělesným postižením" reaguje na aktuální potřebu vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v této oblasti. Cílem kurzu je ukázat účastníkům, jak lze zlepšit komunikaci mezi zdravým člověkem a těžce tělesně postiženým, a tím zefektivnit řešení daného problému, se kterým klient přichází. Řada lidí neví, jak s takto postiženým člověkem komunikovat, a pak zbytečně vznikají na obou stranách bariéry v komunikaci. V první části kurzu se účastníci dozvědí, kdo je to člověk s tělesným hendikepem, jaké jsou typy a stupně tělesného postižení a v jakých oblastech života tělesný hendikep jedince omezuje. V další části se seznámí s kompenzačními pomůckami, které tělesně postiženým ulehčují mobilitu a zvládání každodenních činností. Následující oblast kurzu se zaměřuje na praktické postupy a zásady při jednání s těžce tělesně postiženým člověkem (a jeho asistentem) v různých situacích a prostředích. Nebudou chybět ani zásady pomoci lidem na invalidním vozíku, o chodítku, francouzských holích, či lidem s amputacemi horních nebo dolních končetin. Zmíněna bude také problematika „bariérovosti“, jak exteriéru, tak i interiéru budov. Kurz směřuje k praktickému uplatňování znalostí a dovedností, důraz je kladen na zážitkovou, interaktivní formu a osobní prožitek.
terénní
pobytová
ambulantní
sociální prevence
sociální péče
sociální poradenství
20
Měkké dovednosti
Přímá práce s klientem - metody v praxi
komunikační dovednosti
specifika práce s konkrétní cílovou skupinou
osoby s převažujícím tělesným postižením
zaměstnanci sociálních služeb
6