Detail

OZP Akademie z.ú.
Specifika komunikace s neslyšícími a nedoslýchavými v praxi
A2020/0216-SP/PC/PP/VP
26. 2. 2020
-
26. 2. 2024
Prezenční
Další profesní vzdělávání – základní
SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství
PSS - sociální prevence
PSS - sociální péče
PSS - sociální poradenství
neformální pečovatel
pracovník v manažerské, řídicí funkcí
Kurz "Specifika komunikace s neslyšícími a nedoslýchavými v praxi" reaguje na aktuální potřebu vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v této oblasti. Cílem kurzu je ukázat účastníkům, jak lze zlepšit komunikaci mezi zdravým člověkem a těžce sluchově postiženým, a tím zefektivnit řešení daného problému, se kterým klient přichází. Řada lidí neví, jak s takto postiženým člověkem komunikovat, a bariéry v komunikaci vznikají zbytečně na obou stranách. Neslyšící se pak často cítí v podřízeném nebo znevýhodněném postavení a necitlivý či neinformovaný přístup ho mnohdy staví do role téměř nesvéprávné osoby. V první části kurzu se účastníci dozvědí, kdo je to těžce sluchově postižený člověk, jaké jsou typy a stupně sluchového postižení a co to znamená kultura Neslyšících. V další části se seznámí s jednotlivými komunikačními systémy neslyšících, kompenzačními pomůckami a pravidly či praktickými postupy a zásadami při komunikaci s těžce sluchově postiženými v různých situacích a prostředích. Nebudou chybět ani pravidla při komunikaci s tlumočníkem. Kurz směřuje k praktickému uplatňování znalostí a dovedností, a důraz je kladen na zážitkovou, interaktivní formu a osobní prožitek.
terénní
pobytová
ambulantní
sociální prevence
sociální péče
sociální poradenství
20
Měkké dovednosti
Přímá práce s klientem - metody v praxi
komunikační dovednosti
specifika práce s konkrétní cílovou skupinou
osoby s převažujícím smyslovým postižením
zaměstnanci sociálních služeb
6