Realizace akreditovaných kurzů

23. 3. 2020

Vážení vzdělavatelé, upozorňujeme, že  akreditované kurzy musí být realizovány za podmínek uvedených v rozhodnutí o udělení akreditace. Kurzy nelze realizovat  formou např. on-line nebo videokonference, jestliže tyto formy výuky nebyly rozhodnutím MPSV o žádosti schváleny.  Akreditované kurzy budou moci být realizovány až po ukončení vládních opatření přijatých z důvodu nouzového stavu v České republice, která omezují shromažďování osob zcela, nebo nad určitý počet. Váš tým MPSV.