Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu

18. 3. 2020

Vážení vzdělavatelé, sdělujeme Vám, že pokud kurz absolvuje účastník, který není zařazen na pozici sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách, bude mu vydáno osvědčení o absolvování akreditovaného  kurzu v souladu se vzorem osvědčení, které bylo přiloženo k žádosti o akreditaci. Osvědčení musí obsahovat všechny povinné náležitosti. Váš tým MPSV.