Další vzdělávání v kurzech s akreditovaným programem

7. 2. 2022

Vážení vzdělavatelé, 

budete-li vyzváni k opravě žádosti o akreditaci vzdělávacího programu určeného k dalšímu vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, nepozměňujte původní žádost, ale využijte sekci Doplňující informace. Aby byla zvýšena pravděpodobnost kladného vyřízení žádosti, věnujte, prosím, pozornost tomuto souhrnu: Základní podmínkou je, aby vzdělávací program spadal do působnosti MPSV, tzn. že vzdělavatel v žádosti:

Ujistí se, že profil lektora je kompletní a lektor prokazuje kvalifikaci k danému tématu a znalost prostředí účastníků.