Úprava kombinované formy programu v žádosti o akreditaci vzdělávacího programu

31. 1. 2022

Vážení vzdělavatelé, 

při vyplňování žádosti o akreditaci vzdělávacího programu v IS Akris, byla v kolonce Forma programu upravena forma Kombinovaná. Tuto volbu lze nově využít v případě, že požadujete, aby byl vzdělávací program realizován jak prezenčně, tak on-line (viz informace u označení Forma programu). 

                Děkujeme a s pozdravem 

Tým MPSV