Pokračující pozastavení podávání výkazů v IS Akris

12. 1. 2022

Vážení vzdělavatelé,

sdělujeme Vám, že nadále platí, že povinnost vyplňování a podávání výkazů o akreditovaných kurzech v IS Akris je až do odvolání pozastavena. Z tohoto důvodu vyplňování výkazů v IS Akris nefunguje správně a MPSV jejich zasílání nevyžaduje.