Doplnění stanoviska k realizaci programů dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v roce 2021 on-line formou ze dne 3. 8. 2021

2. 9. 2021

 

Vážení vzdělavatelé, 

v souvislosti s vydaným stanoviskem k realizaci programů dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v roce 2021 on-line formou sdělujeme, že v případě přiznání akreditace vzdělávacímu programu, jenž byl podán v předepsaných termínech do 31. 12. 2021 prezenční formou, je možné tento program vyučovat jak prezenční, tak i online formou po celou dobu platnosti akreditace. 

Z tohoto důvodu není nutné u stávajících akreditovaných programů žádat od 1. 1. 2022 o novou akreditaci vzdělávacího programu on-line formou.