Akreditační komise Ministerstva práce a sociálních věcí

4. 8. 2021

Vážení,

sdělujeme, že Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výběrové řízení na členy Akreditační komise s hodnotícím právem, které bylo ukončeno dne 30. 6. 2021. Dále byly osloveny ústřední orgány státní správy, aby nominovaly jednoho člena do Akreditační komise s hlasovacím právem.

V současné době probíhá posouzení přijatých žádostí a jejich vyhodnocení.

Seznam všech členů Akreditační komise Ministerstva práce a sociálních věcí bude následně zveřejněn v IS Akris, v záložce Dokumenty ke stažení.

Zároveň tímto děkujeme bývalým členům Akreditační komise za jejich dlouhodobou odbornou spolupráci a pomoc.