Výběrové řízení na členy akreditační komise s hodnotícím právem dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

21. 5. 2021

Ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce vyhlašuje výběrové řízení na členy akreditační komise s hodnotícím právem dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Posuzovány budou žádosti o členství podané ve lhůtě do 30. června 2021.

Podrobnosti naleznete v přiložených dokumentech.

Informace jsou rovněž uloženy v Dokumetech ke stažení.

S pozdravem Váš tým MPSV