Zveřejnění Průvodce podáváním žádostí v Akris, platného od 21.9.2020

16. 9. 2020

Vážení vzdělavatelé, v IS Akris, v záložce Dokumenty ke stažení, byl zveřejněn aktualizovaný Průvodce podáváním žádosti o akreditaci vzdělávacího programu v informačním systému AKRIS (dále jen „Průvodce“) platný od 21. 9. 2020. Průvodce upřesňuje některé náležitosti a podmínky při vyplňování žádostí, včetně jejich příloh, které byly průběžně zveřejňovány v aktualitách v IS AKRIS. Veškeré změny jsou uvedeny v přehledu změn na straně 3 Průvodce.

Váš tým MPSV