Podávání žádostí o VZPR a RLT od ledna 2021 do června 2021 + harmonogram

10. 9. 2020

Vážení vzdělavatelé, sdělujeme Vám, že MPSV spustí, ve zkušebním provozu, od ledna 2021 do června 2021, možnost podávání Žádostí o akreditaci vzdělávacího programu (dále jen VZPR) a rozšíření lektorského týmu (dále jen RLT), každý měsíc.

Termíny podávání Žádostí o VZPR a RLT platné od ledna 2021 do června 2021 naleznete v IS Akris, v záložce Dokumenty ke stažení a odkaz zde: https://akris.mpsv.cz/Category/Soubor/164781

Cílem tohoto nového způsobu podávání žádostí je zrychlení akreditačního řízení, včetně vydání Rozhodnutí o akreditaci.

S ohledem na technickou kapacitu informačního systému Vás v této souvislosti žádáme, abyste plánovali podávání žádostí průběžně, tj. aby v lednu 2021 nedošlo k zahlcení systému. 

Dále Vás žádáme, abyste potvrzení žádosti o VZPR či RLT (tzv. krycí list) zaslali prostřednictvím datové schránky, popřípadě poštovní přepravou, neprodleně po odeslání samotné žádosti, nejpozději však do pěti dnů, aby tato žádost mohla být co nejdříve zpracována.

 

Děkujeme za spolupráci.

Váš tým MPSV