Realizace kurzů

18. 6. 2020

Vážení vzdělavatelé, upozorňujeme Vás, že akreditované kurzy musejí být realizovány v souladu s vydaným rozhodnutím o udělení akreditace. Realizace kurzů distanční formou on-line byla povolena pouze v době vládních opatření z důvodu nouzového stavu v České republice. Kurzy realizované distanční formou mohly být uskutečněny do 7. 6. 2020.

 Váš tým MPSV