Zasedání akreditační komise

14. 5. 2020

Vážení vzdělavatelé, sdělujeme Vám, že dne 14. 5. 2020 proběhlo  zasedání Akreditační komise, původně plánované na 16. 4. 2020. Hlasování proběhlo distanční formou per rollam. Váš tým MPSV.