Detail

Ing. Antonín Fuksa
Chronobiologická fototerapie v pečovatelské praxi
A2019/0754-SP/PC/PP/VP
2. 7. 2019
-
2. 7. 2023
Prezenční
Další profesní vzdělávání – základní
SP - sociální péče
PSS - sociální péče
neformální pečovatel
pracovník v manažerské, řídicí funkcí
Fototerapie jako metoda chronobiologické péče u seniorů představuje správně načasované působení světlem vhodných parametrů za účelem zmírnění deprese a úpravy rytmu spánek–bdění. Světlo je hlavním podnětem pro synchronizaci centrálních mozkových hodin člověka s rytmem světla v přírodě, který je zároveň i rytmem běhu společnosti a do značné míry i rytmem dostupnosti péče. Narušení spánkového rytmu doprovází většinu psychiatrických onemocnění. S rostoucím věkem, s klesající propustností oční čočky nebo i s postupujícím neurodegenerativním onemocněním v kombinaci s nedostatečnou intenzitou světla během dne může dojít ke ztrátě synchronizace. Pacienti/klienti pak spí během dne a v noci nemohou usnout a mohou mít zvýšenou potřebu péče v nočních hodinách. Rovněž pospávání během dne může vést k prohloubení příznaků demence. Pomocí umělého světla potřebných vlastností a jeho správného načasování lze v mnoha případech stabilizovat spánkový rytmus, což má vede ke zlepšení nálady i chování klienta/pacienta. Kurz je věnován základům chronobiologie, jejího využití v psychiatrii a v sociální péči, technickým základům a praktickým ukázkám práce s fototerapeutickými svítidly u klienta.
pobytová
ambulantní
sociální péče
30
Přímá práce s klientem - metody v praxi
terapeutické a resocializační metody
osoby s převažujícím tělesným postižením
osoby s převažujícím mentálním postižením
osoby s kombinovaným postižením
senioři v pobytových a ambulantních zařízeních
5