Detail

OZP Akademie z.ú.
Úvod do zvládání obtížných situací při kontaktu a práci s klientem
A2019/0449-SP/PC/PP/VP
Prezenční
Další profesní vzdělávání – základní
SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství
PSS - sociální prevence
PSS - sociální péče
PSS - sociální poradenství
neformální pečovatel
pracovník v manažerské, řídicí funkcí
Kurz „Úvod do zvládání obtížných situací při kontaktu a práci s klientem“ reaguje na aktuální potřebu vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v oblasti komunikace s klienty, kdy je nutné využít specifické komunikační postupy. Zvlášť sociální pracovníci či pracovníci v sociálních službách se ve své praxi velmi často setkávají právě s různými typy klientů, se kterými je velmi náročné efektivně komunikovat. Proto se účastníci v kurzu seznámí se základní typologií klientů, s jejich charakteristikou a základy komunikace. Nebude chybět ani exkurz do komunikace s klienty ve smyslu psychiatrické patologie. Cílem kurzu je osvojit si základní asertivní techniky a specifické komunikační postupy k jednotlivým skupinám klientů. Výstupem kurzu by mělo být zlepšení komunikace absolventů kurzu s klienty a následně zefektivnění řešení problémů, se kterými k odborníkům klient přichází. V kurzu je kladen důraz na praktické nácviky komunikace s jednotlivými typy klientů v různých situacích. Výuka je kromě teoretické části prolínána interaktivními technikami a prací s modelovými situacemi.
terénní
pobytová
ambulantní
sociální prevence
sociální péče
sociální poradenství
20
Měkké dovednosti
komunikační dovednosti
týmová, mezioborová a multikulturní spolupráce
zvládání stresu a syndrom vyhoření
sebeřízení, motivace a etika
nástroje seberozvoje (např. time-management)
zaměstnanci sociálních služeb
6