Detail

OZP Akademie z.ú.
Základy asertivity v praxi
A2019/0451-SP/PC/PP/VP
6. 6. 2019
-
6. 6. 2023
Prezenční
Další profesní vzdělávání – základní
SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství
PSS - sociální prevence
PSS - sociální péče
PSS - sociální poradenství
neformální pečovatel
pracovník v manažerské, řídicí funkcí
Přiměřené, asertivní chování, je důležité v běžném životě každého člověka, ale také při každodenní činnosti pracovníků v sociální oblasti. Kurz asertivity odpovídá na mnoho otázek např.: Jak a kde najít rovnováhu mezi agresivním a pasivním jednáním? V kurzu se účastníci seznámí se základními asertivními technikami, které lze využít v nepřeberném množství situací. Poznají také, jaká jsou jejich asertivní práva a povinnosti, jak asertivně odmítnout nebo naopak, jak vhodně reagovat na přiměřenou (nepřiměřenou) kritiku. Studenti budou během kurzu vedeni k práci se svým tělem, emocemi a poznají, že lze úspěšně pracovat i s pocitem viny při odmítnutí. V další části kurzu se účastníci dozvědí, jakým způsobem mohou řešit různé konfliktní situace a náročnější chování nejen svých klientů. Součástí tohoto bloku budou také zásady práce s manipulací - jak ji poznat a čelit. Důraz bude v průběhu celého kurzu kladen na interaktivní formu výuky, hraní rolí a scének, modelové situace apod.
terénní
pobytová
ambulantní
sociální prevence
sociální péče
sociální poradenství
20
Měkké dovednosti
komunikační dovednosti
týmová, mezioborová a multikulturní spolupráce
zvládání stresu a syndrom vyhoření
sebeřízení, motivace a etika
nástroje seberozvoje (např. time-management)
zaměstnanci sociálních služeb
6