Detail

OZP Akademie z.ú.
Specifika komunikace s nevidomými a slabozrakými v praxi
A2019/0450-SP/PC/PP/VP
6. 6. 2019
-
6. 6. 2023
Prezenční
Další profesní vzdělávání – základní
SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství
PSS - sociální prevence
PSS - sociální péče
PSS - sociální poradenství
neformální pečovatel
pracovník v manažerské, řídicí funkcí
Kurz "Specifika komunikace s nevidomými a slabozrakými v praxi" reaguje na aktuální potřebu vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v této oblasti. Cílem kurzu je ukázat účastníkům, jak lze zlepšit komunikaci mezi zdravým člověkem a těžce zrakově postiženým, a tím zefektivnit řešení daného problému, se kterým klient přichází. Řada lidí neví, jak s takto postiženým člověkem komunikovat, a bariéry v komunikaci vznikají zbytečně na obou stranách. Nevidomý se pak často cítí v podřízeném nebo znevýhodněném postavení a necitlivý či neinformovaný přístup ho mnohdy staví do role nesvéprávné osoby. V první části kurzu se účastníci dozvědí, kdo je to těžce zrakově postižený člověk, jaké jsou typy a stupně zrakového postižení a jak lze těmto lidem pomoci. V další části se seznámí s pomůckami, které nevidomým či slabozrakým ulehčují komunikaci a orientaci. Následující oblast kurzu se zaměřuje na praktické postupy a zásady při komunikaci s těžce zrakově postiženými v různých situacích a prostředích. Kurz směřuje k praktickému uplatňování znalostí a dovedností, a důraz je kladen na zážitkovou, interaktivní formu a osobní prožitek.
terénní
pobytová
ambulantní
sociální prevence
sociální péče
sociální poradenství
20
Měkké dovednosti
Přímá práce s klientem - metody v praxi
komunikační dovednosti
specifika práce s konkrétní cílovou skupinou
osoby s převažujícím smyslovým postižením
zaměstnanci sociálních služeb
6