Detail

Spolek PRIDE-CZ
MiniPRIDE - plánujeme stabilitu
A2021/0559-SP/VP
12. 5. 2021
-
12. 5. 2025
Prezenční
Další profesní vzdělávání – základní
SP - sociální prevence
SP - sociální poradenství
pracovník v manažerské, řídicí funkcí
Zkratka PRIDE znamená v překladu: zdroje pro informování, rozvoj a vzdělávání rodičů. Jedná se o komplexní systém pro rozvoj a podporu náhradních rodin. Byl navržen za účelem zlepšení kvality služeb náhradní rodinné péče v USA počátkem 90. let zavedením standardizovaného strukturovaného rámce pro osvětu, přípravu, výběr a následné doprovázení náhradních rodičů. Je to nejen způsob přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči ale i systém 14 kroků v celé organizaci náhradní rodinné péče (dále "NRP"). Kurz nabízí účastníkům vhled do systému plánování pobytu dítěte v NRP. Během 2,5 dne se především zaměřuje na vyhodnocování potřeb dítěte, plánování pobytu dítěte v rodině, týmovou spolupráci kolem ohroženého dítěte, souběžné plánování. Účastníci si budou moci vyzkoušet některé aktivity vedoucí k vlastnímu prožitku klíčových témat. Kurz je určen pro sociální pracovníky služeb sociální prevence či sociálního poradenství pracující s cílovou skupinou ohrožených dětí a jejich rodinami, sociální pracovníky OSPOD, pracovníky organizací pověřených k výkonu SPOD a vedoucí pracovníky těchto organizaci s cílem rozvíjet své dovednosti a schopnosti plánovat pobyt dítěte v náhradní rodinné péči.
terénní
ambulantní
sociální prevence
sociální poradenství
20
Měkké dovednosti
Legislativa
Přímá práce s klientem - metody v praxi
týmová, mezioborová a multikulturní spolupráce
zákon o sociálně-právní ochraně dětí
terapeutické a resocializační metody
specifika práce s konkrétní cílovou skupinou
rodiny ohrožené chudobou, sociálním vyloučením, obyvatelé vyloučených lokalit
ohrožené rodiny s dětmi
děti ohrožené sociálním vyloučením
pěstounská péče
20