Detail

OZP Akademie z.ú.
Základy sociálně právní problematiky ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
A2019/1332-SP/PC/PP/VP
24. 1. 2020
-
24. 1. 2024
Prezenční
Další profesní vzdělávání – základní
SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství
PSS - sociální prevence
PSS - sociální péče
PSS - sociální poradenství
neformální pečovatel
pracovník v manažerské, řídicí funkcí
Kurz "Základy sociálně právní problematiky ve vztahu k osobám se zdravotním postižením" reaguje na aktuální potřebu vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v této oblasti. Cílem kurzu je pomoci účastníkům zorientovat se v této složité sociálně právní oblasti, zněti plné zákonů a vyhlášek. Na samotném začátku si účastníci s lektorem zmapují všechny klíčové instituce, se kterými bude pravděpodobně člověk se zdravotním postižením, rodinný příslušník, sociální pracovník apod. komunikovat. V první části kurzu se účastníci dozvědí, s čím vším může osobám se zdravotním postižením pomoci Česká (pražská či okresní) správa sociálního zabezpečení. Budou probrána témata jako nemocenské, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné. Zvýšený důraz bude kladen na problematiku invalidity a invalidních důchodů, nebude opomenut ani statut osoby zdravotně znevýhodněné. Následně bude toto téma provázáno s oblastí zdravotního pojištění. Účastníci se dozvědí, co vše může zdravotní pojišťovna pojištěncům se zdravotním postižením poskytnout. Od domácí péče, přes využití zdravotního transportu až po nárok na jednotlivé zdravotní prostředky a pomůcky. Další bohatá část bude pokračovat agendou úřadu práce a také agendou a kompetencemi sociálních odborů obce. Zvláštní pozornost bude věnována dávkám pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči, parkovacím průkazům pro osoby se zdravotním postižením. Na závěr bude představeno právní ukotvení poskytování sociálních služeb.
terénní
pobytová
ambulantní
sociální prevence
sociální péče
sociální poradenství
20
Legislativa
zákon o sociálních službách
právní normy - obecně
jiné téma (legislativa) - právní aspekty osob se zdravotním postižením
zaměstnanci sociálních služeb
6