Detail

OZP Akademie z.ú.
Specifika přístupu k osobám s mentálním postižením a poruchou autistického spektra
A2019/1336-SP/PC/PP/VP
Prezenční
Další profesní vzdělávání – základní
SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství
PSS - sociální prevence
PSS - sociální péče
PSS - sociální poradenství
neformální pečovatel
pracovník v manažerské, řídicí funkcí
Kurz "Specifika přístupu k osobám s mentálním postižením a poruchou autistického spektra" reaguje na potřebu vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v této oblasti. Cílem kurzu je ukázat účastníkům, jak lze zlepšit komunikaci mezi zdravým člověkem a jedincem s mentálním postižením nebo člověkem s poruchou autistického spektra, a tím zefektivnit řešení problému, se kterým klient přichází. Řada lidí neví, jak s takto hendikepovaným člověkem komunikovat, a bariéry v komunikaci vznikají zbytečně na obou stranách. Člověk s mentálním postižením nebo poruchou autistického spektra se pak může cítit v podřízeném a nerovnoprávném postavení a necitlivý či neinformovaný přístup pracovníka může zásadně ovlivňovat vzájemné porozumění a tím pádem i výsledné řešení situace. Na úvodu kurzu budou účastníci provedeni základy mentálního postižení (typy, stupně, projevy) a poruchami autistického spektra, následně se seznámí se zásadami komunikace s člověkem s mentálním hendikepem (MR). Část kurzu bude věnována bariérám z pohledu lidí s mentálním postižením. V kurzu je také kladen důraz na specifika přístupu k lidem s poruchou autistického spektra (PAS). Účastníci poznají úskalí komunikace s touto cílovou skupinou a odnesou si pár rad, jak s člověkem s PAS vést efektivní rozhovor. V následující části kurzu budou popsány role doprovodu či asistenta člověka s mentálním postižením nebo PAS a kompetence opatrovníka. Nebude chybět ani využití kompenzačních pomůcek.
terénní
pobytová
ambulantní
sociální prevence
sociální péče
sociální poradenství
20
Měkké dovednosti
Přímá práce s klientem - metody v praxi
komunikační dovednosti
specifika práce s konkrétní cílovou skupinou
osoby s převažujícím mentálním postižením
zaměstnanci sociálních služeb
6