Detail

OZP Akademie z.ú.
Specifika přístupu k osobám s duševním onemocněním
A2020/0217-SP/PC/PP/VP
26. 2. 2020
-
26. 2. 2024
Prezenční
Další profesní vzdělávání – základní
SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství
PSS - sociální prevence
PSS - sociální péče
PSS - sociální poradenství
neformální pečovatel
pracovník v manažerské, řídicí funkcí
Kurz „Specifika přístupu k osobám s duševním onemocněním“ reaguje na aktuální potřebu vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v této oblasti, kteří se ve své praxi setkávají s touto cílovou skupinou, avšak často se dostávají do situací, kdy si neví rady, jak k člověku s duševním onemocněním přistupovat. Cílem kurzu je porozumět chování osob s psychiatrickou diagnózou, naučit se volit správný přístup k lidem s duševním onemocněním s ohledem na projevy nemoci a jejich potřeby. Celým kurzem se budou prolínat témata jako komunikace, důvěra, pozitivní vztah, empatie, aktivní naslouchání. Kurz by měl pomoci absolventům usnadnit komunikaci s lidmi s psychickou nemocí a posílit jejich sebedůvěru při práci s touto cílovou skupinou. V první části kurzu se účastníci seznámí s problematikou komunikace jako základním kamenem při jednání s psychicky nemocným člověkem, dále si osvojí klasifikaci duševních poruch, jejich příznaky, projevy a dopady na pracovní a společenský život. Následně budou obeznámeni s různými komunikačními přístupy k lidem s psychiatrickou diagnózou. Nedílnou součástí kurzu je sociálně právní minimum, možnosti a meze zaměstnávání lidí s duševním onemocněním. Kurz směřuje k praktickému uplatňování znalostí a dovedností, důraz je kladen na zážitkovou, interaktivní formu a osobní prožitek.
terénní
pobytová
ambulantní
sociální prevence
sociální péče
sociální poradenství
20
Měkké dovednosti
Přímá práce s klientem - metody v praxi
komunikační dovednosti
specifika práce s konkrétní cílovou skupinou
zaměstnanci sociálních služeb
6